+372 56566626

info@pyroliit.ee

gallery/epl_logo

Soovid registreerida kursustele?

Järgmised kursused kutse andmiseks toimuvad:
03.november 2022 Kutseeksamid, täiendkoolitus ja taastõendamine: 03. november 2022.   Hotell Džingel ja kell 10:00.
Pürotehnik 4 ja 5 kutse pikendamine ja tase 3 eksam tase 4 üleviimiseks.Vajalikud dokumendid kutse andmisel osalemiseks, taastõendamiseks edastada palun info@pyroliit.ee hiljemalt 26. oktoobriks 2022.

 

Eesti Pürotehnikute Liit väljastab järgmisi kutseid:

 

 

 

Kutse taotlemise eeltingimused:

Kutseid Abipürotehnik, tase 3, Pürotehnik, tase 4 ja Pürotehnik, tase 5 ei saa taotleda isik kes on:

 • piiratud teovõimega;
 • karistatud esimese astme kuriteo eest ja neid karistusandmeid ei ole karistusregistrist kustutatud;
 • karistatud riigivastase süüteo või süüteo eest, mis pandi toime lõhkematerjali, pürotehnilist toodet, laskemoona või tulirelva kasutades või mis on nimetatud süüteo objektiks ja neid karistusandmeid ei ole karistusregistrist kustutatud;
 • tagaotsitav või eelmises punktis nimetatud süüteos kahtlustatav või süüdistatav.


Kutse taotlemise eeltingimused on:

Abipürotehnik, tase 3:

 • erialase väljaõppe (kursuse) läbimine
   

Pürotehnik, tase 4:

 • põhiharidus
 • erialase väljaõppe läbimine
 • Abipürotehnik, tase 3 kutsetunnistus
 • erialase töö kogemus
 • minimaalselt kolmel teavitatud praktilisel tööl osalemin


Pürotehnik, tase 5:

 • keskharidus
 • 5 aastane töökogemus Pürotehnik, tase 4-na
   

Kutse taastõendamise eeltingimused:

 • kutse taastõendamisele eelneva viimase viie aasta jooksul peab olema läbitud erialane täienduskoolitus mahuga vähemalt 6 akadeemilist tundi. Täienduskoolituseks loetakse ka täienduskoolitusel lektorina esinemist;
 • kutse taastõendamisele eelneva viimase viie aasta jooksul omama töökogemust pürotehnikuna.


Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 • avaldus
 • CV
 • karistusregistri väljavõte
 • vormikohane tervisetõend
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
 • Pürotehnik, tase 4 ja Pürotehnik, tase 5 taotlemisel haridust tõendava dokumendi koopia
 • erialas(t)e koolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
 • Pürotehnik, tase 4 taotlejate puhul praktiliste tööde kirjeldus/aruanne.


Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
 • CV (erialase tegevuse kirjeldus)
 • karistusregistri väljavõte;
 • vormikohane tervisetõend;
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 • erialas(t)e täienduskoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.


Kutse taotlemise tasu:

                                        Kutse taotlemine             Taastõendamine

 • Abipürotehnik, tase 3              257,00                             161,00
 • Pürotehnik, tase 4                   296,00                             161,00
 • Pürotehnik, tase 5                   296,00                             161,00


Kutsekomisjoni koosseis:
 

 • Kersti Jaani             Pyrocom OÜ                    kutsekomisjoni esimees
 • Rinald Kodasma      Von Krahli Teater            kutsekomisjoni liige
 • Martti Arnek             Fresh Food OÜ               kutsekomisjoni liige
 • Merilin Kraun           TTJA                                kutsekomisjoni liige


Vajalikud lingid: