Pürotehnikute kursused
Eesti Pürotehnikute Liit
korraldab kursused ning
eksamid alljärgnevalt. 

7 - 11 Oktoober 2019
Kursused 

14      Oktoober 2019
Kutseeskamid, Pikendamine

Vajalike dokumentide loetelu 
www.pyroliit.ee/dokumendid

 

Mittetulundusühing Eesti Pürotehnikute Liit on isikute vabatahtlik ühendus, kes ei taotle oma tegevuse kaudu majanduslikku tulu.
LIIDU eesmärgid on:
1. Eestis tegutsevate pürotehnika ettevõtete ning pürotehnikute vaheliste sidemete sõlmimine, tugevdamine ja pürotehnikat puudutavate küsimuste arutamine.
2. Ettepanekute tegemine Eesti Vabariigi valitsusele ja teistele pädevatele riigiorganitele pürotehnikat puudutavate seadusandlike aktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või tühistamiseks.
3. Pürotehnika kasutamisel juhtuvatele intsidentidele ja intsidentide tekkepõhjusega
          seonduvale tegevusele hinnangu andmine.
4. Sidemete loomine teiste pürotehnikute liitudega
.