+372 56566626

info@pyroliit.ee

gallery/epl_logo

Pürotehnikud tervist!

Mis on pürotehnikute liit?

Eesti Pürotehnikute Liit on isikute vabatahtlik ühendus, kes ei taotle oma tegevuse kaudu majanduslikku tulu.

Mittetulundusühing Eesti Pürotehnikute Liit on isikute vabatahtlik ühendus,
kes ei taotle oma tegevuse kaudu majanduslikku tulu.

LIIDU eesmärgid on:

1. Eestis tegutsevate pürotehnika ettevõtete ning pürotehnikute vaheliste sidemete sõlmimine, tugevdamine ja pürotehnikat puudutavate küsimuste arutamine.
2. Ettepanekute tegemine Eesti Vabariigi valitsusele ja teistele pädevatele riigiorganitele pürotehnikat puudutavate seadusandlike aktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või tühistamiseks.
3. Pürotehnika kasutamisel juhtuvatele intsidentidele ja intsidentide tekkepõhjusega seonduvale tegevusele hinnangu andmine.
4. Sidemete loomine teiste pürotehnikute liitudega.
 

Ohutus

gallery/1
gallery/2
gallery/3
gallery/4
gallery/5
gallery/6

Soovid registreerida kursustele?

gallery/drift